ایمیل

info@royabeauty99.com

آدرس

استان تهران، تهران، بلوار حجربن عدی ، سالن زیبایی رویا پالیزی

تهران -تهرانپارس – میدان پروین (شاهد)-خیابان ۱۹۶ شرقی بین تقاطع ۱۳۱ و ۱۳۳ -جنب بانک ملی ساختمان آزمایشگاه بهار شرق – طبقه ۴ واحد ۸- سالن زیبایی رویا پالیزی

پیام های خود را از طریق فرم زیر ارسال کنید

_